Molitva za obraćenje nevjernika je lijepa molitva

Ispod je jedna lijepa molitva za obraćenje nevjernika. Nadamo se da ćete moliti ovu molitvu da bi se što više ljudi obratilo. Ako vas zanima, pogledajte molitvu za domovinu.

Molitva za obraćenje nevjernika je lijepa molitva
Kršćanske molitve

Kratka molitva za obraćenje nevjernika

Vječni Bože, stvoritelju svih stvari, spomeni se duša nevjernika, koje si stvorio na svoju sliku i priliku. Pogledaj, Gospodine, kako se njima napunja pakao, Tebi na porugu. Spomeni se da je Tvoj ljubljeni Sin, Isus Krist, i za njih podnio najgroznije muke. Ne dopusti da se nevjernici i ubuduće stide imena Tvojega Sina, nego se s njima izmiri po zagovoru svetaca i svete Crkve, koja je zaručnica Tvojega presvetog Sina. Spomeni se svojega milosrđa i zaboravi na njihovu zloću i nevjeru: daj da i oni jednom upoznaju Gospodina Isusa Krista, koga si poslao, koji je naše spasenje, naš život i naše uskrsnuće, koji nas je otkupio i izbavio. Njemu neka je čast i slava od vijeka do vijeka. Amen.

IZVOR: zabavninet.info

Da li vam se sviđa navedena molitva za obraćenje nevjernika? Možete nam reći u komentarima. Zahvaljujemo unaprijed!

Pročitaj još: Bog

Bog je natprirodno biće koje vjernici smatraju božanskim ili svetim. Princip vjerovanja u jednog boga je monoteizam, u sklopu kojeg vjernici tim nazivom opisuju savršeno, nadljudsko biće, za koje se vjeruje da je stvoritelj svijeta i upravljač čovjekove sudbine. Institucionalizirano vjerovanje u boga zove se religija, a obredi u njegovu čast bogoslužje.

IZVOR: Wikipedija

Molitva

Molitva je religiozni čin izgovaranja određenog teksta, u kojem se vjernici obraćaju Bogu. Moliti znači razgovarati s Bogom i zadržavati se s njim, zahvaljivati, iznositi svoja razmišljanja i osjećaje, moliti ga nešto, slaviti ga i davati zadovoljštinu. Čitava se vjera zasniva na molitvi. Ona je održava i utvrđuje u privatnom i javnom životu.

Katolici se, osim Bogu, mole i Blaženoj Djevici Mariji, svecima i anđelima čuvarima. Na kraju molitve kaže se amen, kao riječ potvrđivanja, što znači “neka bude”.

IZVOR: Wikipedija