Molitva za domovinu je korisna molitva

Ispod je jedna kratka i korisna molitva za domovinu. Ta molitva će sigurno biti od pomoći za vas i vašu domovinu. Ako vas zanima, pogledajte molitvu za putnike.

Molitva za domovinu je korisna molitva
Kršćanske molitve

Kratka molitva za domovinu

Bože, Svevišnji vladaru svih naroda i država, Tebe ponizno molimo, pogledaj milostivim okom na našu domovinu i na naš narod. Kao što si Ti jedan, daj da se tako i cijeli naš narod složi u jednoj pravoj vjeri. Daj našoj domovini sreću, umnoži joj i blagoslovi stanovnike obdari nas napretkom u svakom dobru. Čuvaj nas, Bože, od neprijatelja i rata, od raznih bolesti i gladi, od mržnje i nesloge, svađe i nemira. Sve nas, dobri Bože, nadahni duhom istine i ljubavi da, Tebi vjerni, služeći i međusobno se bratski ljubeći, slavimo Tebe,višnjega vladara, sada i u nebeskoj domovini dovijeka. Amen.

IZVOR: zabavninet.info

Da li vam se sviđa navedena molitva za domovinu? Možete nam reći u komentarima. Zahvaljujemo unaprijed!

Pročitaj još: Bog

Bog je natprirodno biće koje vjernici smatraju božanskim ili svetim. Princip vjerovanja u jednog boga je monoteizam, u sklopu kojeg vjernici tim nazivom opisuju savršeno, nadljudsko biće, za koje se vjeruje da je stvoritelj svijeta i upravljač čovjekove sudbine. Institucionalizirano vjerovanje u boga zove se religija, a obredi u njegovu čast bogoslužje.

IZVOR: Wikipedija

Molitva

Molitva je religiozni čin izgovaranja određenog teksta, u kojem se vjernici obraćaju Bogu. Moliti znači razgovarati s Bogom i zadržavati se s njim, zahvaljivati, iznositi svoja razmišljanja i osjećaje, moliti ga nešto, slaviti ga i davati zadovoljštinu. Čitava se vjera zasniva na molitvi. Ona je održava i utvrđuje u privatnom i javnom životu.

Katolici se, osim Bogu, mole i Blaženoj Djevici Mariji, svecima i anđelima čuvarima. Na kraju molitve kaže se amen, kao riječ potvrđivanja, što znači “neka bude”.

Među najpoznatijim molitvama su: kršćanska molitva Oče naš, koju je prvi molio Isus Krist, katoličke molitve Zdravo Marijo, Slava Ocu, Nicejsko-carigradsko vjerovanje, pravoslavna molitva Kyrie.

IZVOR: Wikipedija