Najotrovnije zmije na svijetu za koje niste znali

Najotrovnije zmije na svijetu za koje niste znali
Zanimljivosti o životinjama

Ispod možete pročitati koje su to najotrovnije zmije na svijetu. Te zanimljvosti o zmijama vam do sada možda uopće nisu bile poznate. Zmije su podred unutar razreda gmazova čije je hladno i suho tijelo prekriveno ljuskama.

Najotrovnije zmije na svijetu – Inland Tajpan

Smatra se najotrovnijom i najsmrtonosnijom zmijom na svijetu. Nastanjuje centralne dijelove Australije i u jednom napadu može da izbaci otrova koji može da ubije do 100 ljudi. Iako je veoma otrovna, spada u grupu stidljivih, a ne agresivnih zmija pa uglavnom teži da pobjegne kada se osjeti ugroženo. Mogu da budu dugačke do 2,5 metara a pri jednom napadu može da napravi i sedam ugriza.

Istočna braon zmija

Istočna braon zmija druga je najotrovnija zmija na svijetu, i nastanjuje prostore Australije, Papua Nove Gvineje i Indonezije. Uglavnom su dugačke 1,1 do 1,8 metara, a najduža ikad pronađena je imala 2,4 metra. I petstoti dio grama otrova ove zmije može da ubije odraslog čovjeka. Ugriz ove zmije izaziva dijareju, vrtoglavicu, paralizu i srčani napad. Može da bude veoma agresivna ako joj ne ostane prostora da pobjegne.

Najotrovnije zmije na svijetu – Plavi ili Malajski krait

Nastanjuje dijelove južne i jugoistočne Azije, i dugačke su 1 do 1,5 metara, iako ima primjeraka dugačkih i 2 metra. Otrov ove zmije izaziva paralizu mišića i 16 puta je jači od kobrinog. Smrt u 70-80% slučajeva nastupa 6 do 12 sati nakon ugriza, tako da je to period u kojem se mora pružiti adekvatna pomoć žrtvi koja u prvih sat vremena doživljava paralizu svih mišića, uključujući i facijalnih, gubi mogućnost govora i sluh, a smrt nastupi radi paralize disajnih organa. Ugriz ove zmije je specifičan jer je jedva vidljiv.

Tajpan (obalni)

Obalni tajpan je zmija koja naseljava Australiju, ima toliko jak otrov da jedna kap može da ubije 12 ljudi ili 50.000 miševa. Dok otrov većine zmija razara tkivo, tajpanov zgrušava krv i onemogućava dalji njen protok kroz organizam, tako da smrt može da nastupi i samo sat vremena nakon ugriza. Za razliku od svog rođaka, koji je najotrovniji na svijetu i boravi u središnjem dijelu Australije, ovaj tajpan uglavnom naseljava obale.

Najotrovnije zmije na svijetu – Crna mamba

Crna mamba je naveća zmija otrovnica u Africi, dugačka je oko 3,2 metra ali zabilježeni su primjerci i od 4,5 metara. Ime je dobila po tome što joj je unutrašnjost usta crna, a ne po boji kože, što mnogi greškom misle. Boja njene kože varira od žuto-zelene do sjajno sive. Simptomi otrova ove zmije su: da sve vidimo duplo, paraliza i mogući srčani napad. Ugriz ove zmije može da izluči otrova i da ubije oko 12 ljudi. 10-15 mg može da ubije jednog čovjeka, a obično izbace 100-120 ml. Najviše zabilježeno je da je jedan ugriz izbacio 400 mg otrova. Crne mambe su izuzetno brze i mogu da se kreću i do 20 km/h. Ima zabilježenih slučajeva da su crne mambe usmrtile lavove, hijene i leoparde kako bi odbranile svoja gnezda. Studije kažu da ako se ne reagira pravovremeno protivotrovom, smrtnost od ugriza crne mambe je 100%.

Tigrasta zmija

Tigrasta zmija dobila je naziv po svojim šarama i još jedna je u nizu najotrovnijih zmija svijeta koja nastanjuje isključivo Australiju. Dugačke su 0,9 do 1,2 metara, ali ima i ekstremnih zabilježenih primjeraka koji su bili dugački i do 2 metra. Simptomi ugriza ove zmije su lokalizirana snažna bol u stopalima i vratu, osjećaj golicanja, tijelo počinje polako da trni, pojačano znojenje, paraliza i teškoće sa disanjem. Ako se ne reagira pravovremeno, smrt nastupa u 40-60% slučajeva. U najgorem slučaju, smrt može da nastupi i poslije 30 minuta. Ova zmija je veoma zaštićena u Australiji. Ako biste je ubili, možete da dobijete kaznu od 7.500 dolara i 18 mjeseci zatvora.

Najotrovnije zmije na svijetu – Filipinska kobra

Kao što se u njenom nazivu vidi, nastanjuje Filipine, tj. sjeverni dio Filipina pa se naziva još i sjeverno-filipinska kobra. Prosječna dužina je oko 1 metar, ali ima primjeraka od 1,6 do 2 metra. Uglavnom boravi u vodi, pa se može naći oko rijeka i močvara. Ova zmija može da napadne ugrizom ili da ispljune otrov veoma precizno i do 3 metra u daljinu. Izaziva paralizu disajnih organa a smrt u najgorim okolnostima može da nastupi do nakon 30 minuta, iako lokalno stanovništvo ima protivotrov koji u ogromnom postotku dovodi do oporavka žrtve.

IZVOR: zivotinja1.blogspot.com