Mudrost je poželjna: Vjera i religija

Mudrost je poželjna: Vjera i religija
Vjera u Boga

Mudrost je poželjna. Svima! Barem se tako čini na prvi pogled. No, kakva je mudrost poželjna ljudima? Ona koja će njima donijeti čast, ugled, priznanje. Ljudi čeznu za takvom mudrošću i za tim što ona sa sobom nosi. Ali, je li to takva mudrost o kojoj čitamo ovih dana u Mudrim izrekama?

Čitajući Izr 1-10, vidim da nije. Naprotiv, mudrost je u Izrekama često poosobljena. Mudrost je naš sam Gospodin Isus Krist!

Čeznu li ljudi danas za Njim? Većina ne.

Slijediti mudrost

Ići za takvom mudrošću, često puta znači zanijekati sebe, umrijeti sebi, odreći se časti i priznanja… Isus je tako činio dok je hodao ovom zemljom. Slijediti mudrost o kojoj nam govore Mudre izreke, znači slijediti Isusa. Odlučiti se za takvu mudrost najbolja je odluka koju možemo ikada donijeti!

Krenuti tim putem mudrosti možemo i trebamo sami odlučiti, a po Njegovoj milosti, On će nas i održati na tom putu do kraja.

Dok sam bila dijete, nisam baš voljela upute, zapovijedi… Da budem iskrena, ne volim ih ni sada.

No, kada je riječ o zapovijedima moga Gospodina, tada se sve mijenja. Njegove zapovijedi ljubim! U njima pronalazim život! I potpuna istina za mene je ovo: »Jer je zapovijed svjetiljka, pouka je svjetlost, opomene stege put su života.« (Izr 6:23)

I tako shvaćam, prvo je došla LJUBAV. Spoznala sam koliko sam ljubljena od Njega… Samo ta spoznaja Njegove ljubavi proizvela je u meni odgovor – LJUBAV PREMA NJEMU, ljubav prema Njegovim zapovijedima.

»Strah je Gospodnji početak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku.« (Izr 1:7)

Razjašnjenje

Ljubim Ga jer je On mene prvi ljubio… i želim živjeti prema planu Njegovom… jer se pouzdajem u Njegovu mudrost, Njegove dobre planove i Njegovu ljubav za mene… To je smisao moga života.

I želja moga srca je da moja djeca uzljube taj put Mudrosti… No, sada shvaćam da se to ne može dogoditi dokle god ne uzljube čitavim srcem Njega. A to se može dogoditi samo onda kada shvate koliko su savršeno i potpuno oni ljubljeni od Njega!

Nedavno sam »čula« pitanje u svom srcu: »Je li važnije da oni slušaju tebe ili da ti slušaš Mene?«

Pitanje koje mi je toliko toga razjasnilo! Ako mi je najvažnije da mi djeca budu poslušna i da se čini kako »hodaju putem mudrosti«, bit ću toliko puta frustrirana i činit ću stvari na svoj način… i onda opet biti frustrirana…

Ali, ako mi je najvažnije da ja budem poslušna Njemu, onda neću biti frustrirana i izgubljena niti onda kada su moja djeca neposlušna, tvrdoglava i »tvrdosrca« … jer ću se oslanjati na Njega, na Njegovu mudrost, na Njegove načine, na Njegovo vrijeme i … ostati Mu poslušna.

Oče, hvala Ti jer me »u dubini duše učiš Svojoj mudrosti«. (Psalam 51:8)

Marina

IZVOR: smisaozivota.wordpress.com