Kako Pronaći Sreću I Ne Ispustiti Je

Sve ljudske akcije potiču sa najdubljeg nivoa, od strane dve emocije, stah ili ljubav. U istini postoje samo dve emocije. Samo dve reči u jeziku duše. Svaka ljudska misao i svaka ljudska akcija je bazirana na ljubavi ili strahu. To je ono što neko zove „sponzorisana misao“, a to je misao ljubavi ili straha. To je misao iza misli, i to je prava misao i njena primarna snaga.

To je zakon energije koji pokreće stvaranje ljudskog iskustva. Svaka misao, svaka objava, svako osećanje je kreativno. Slušajte svoja osećanja. Slušajte sovoje najveće misli. Slušajte svoja iskustva. Bog vas je stvorio po slici svetlosti Boga, vi ste kreirali ostalo. Moć Boga vam je to dala. Bog je stvorio proces života i sam život koji poznajete.

Ako verujete da je Bog stvorio sve stvari u vašem životu, onda grešite. Bog je posmatrač, a ne kreator. Bog je tu, spreman da vam pomogne. Vi živite svoj život, ali ne onako kako očekujete. Ali u tom trenutku vi položite svoju najveću ljubav, a pozdravljate svoj najveći strah. Vi nemate to što ste tražili, niti shodno tome ono što želite. To je zato što ste tako zahtevali svojom izjavom o nedostatku. Vi treba da želite ono što radi da bi stvorilo to precizno iskustvo koje je u vašoj realnosti.

Prava molitva zato nikada nije molitva preklinjanja, već je molitva zahvalnosti.

Kada mislite unapred na Boga, na ono što ste izabrali da doživite u vašoj realnosti vi ste u stvari dali k znanju, da je to na snazi. Idite prvo ka vašim najvećim mislima o sebi, zamislite ko bi postali kada bi živeli tu misao svakog dana, zamislite šta biste uradili i rekli i kako bi odgovorili na ono što drugi rade i govore.

PROČITAJ OVO  Na putu do uspeha često zaboravimo ovu najbitniju stvar:

To su vaše reči o tome:

Ja sam švorc.

Ja imam vremena.

Ja nemam uopšte novca.

To diktira koliko dugo ćete ostati bez novca. Vaše akcije su te koje vas okružuju, osećaj sažaljenja prema sebi dok sedite tu ne pokušavajući da nađete izlaz iz toga. To kreira vašu dugoročnu realnost. Vaša misao o sebi je da vi niste dovoljno dobri, nedovoljno čedni, nedovoljno ozbiljni.

Odbijali ste toliko dugo ono što vi jeste, da ste zaboravili – ko vi jeste.

Ali, ako ipak znate ko ste, nećete se nikad bojati, ali vi ne znate ko ste vi. Vi mislite da ste nedovoljno dobri. Gde ste dobili tu ideju?

Da ste mnogo manji, da niste tako fantastični? Da li želite da vaš život uzleti? Počnite da zamišljate način na koji želite da on bude, i idite ka tome.

Preispitajte svaku misao, reč i akciju koja nije u harmoniji sa tim. Otarasite se njih.

Kada imate misao koja nije uskalđena sa vašom najvišom vizijom, promenite je u novu misao.

Reći ću vam ovo. Sve što vidite u ovom svetu je rezultat vaše idije koju imate o tome.

Zato, ako želite biti sretni, budite uvek zahvalni – na svemu.