Kako pronaći put sreće?

Najviši cilj koji možete postaviti sebi jeste da pronađete mir i pomirite se sa svojim životom bez obzira na situaciju u kojoj se nalazite. Nemojte tražiti sreću. Ukoliko je budete tražili, nećete je naći, jer je traženje u suprotnosti sa srećom. Sreća je sama po sebi nedostižna, ali je moguće postići oslobođenje od ne-sreće suočavanjem sa stvarnošću, a ne bežanjem od nje.

Primarni uzrok nesreće nikada nije pojedina situacija već misli koje stvaramo o njoj. Budite svesni svojih misli. Odvojite ih od situacije koja je uvek neutralna – i takva kakva jeste.

Umesto da izmišljate neke priče, držite se činjenica. Primer: “Gotovo je sa mnom” je izjava koja će vas samo sprečiti da preduzmete nešto konkretno dok je izjava “Imam svega 500 dinara na računu” činjenica koja vas može podstaknuti da popravite situaciju.

Oslobodite se ega

Pokušajte da ulovite glas u vašoj glavi koji se možda čak svakog trenutka žali na nešto. Prepoznajte ga kao glas ega – pa kada ga god čujete budite svesni toga da on ne predstavlja vas. U pozadini je svesnost, a ispred se nalazi glas – mislilac. Na ovaj način postajete slobodni od ega, slobodni od takvih misli.

Gde god pogledali, postoji toliko pokazatelja prolaznosti vremena: jabuka koja trune, vaše lice u ogledalu kupatila u poređenju sa slikom koja je slikana pre 30 godina. Ipak, nikada nećete naći direktan dokaz, ne možete iskusiti vreme – možete samo iskusiti trenutak u kojem se nalazite.

Zašto se pojavljuju anksioznost, stres ili negativan stav? To je zato što odbacujete trenutak u kojem se nalazite. A zašto to činite? Mislite da je nešto drugo važnije – samo mala greška, jedno krivo shvatanje situacije može stvoriti čitav svet patnje.

Prihvatanjem sadašnjeg trenutka pronaćićete savršenstvo

Ljudi se uveravaju da sreća zavisi od stvari koje im se događaju. Ne shvatajući pritom da se događaji odvijaju prilično spontano i nezavisno jedno od drugog. Svet je u stalnoj promeni – prihvatanjem sadašnjeg trenutka možete pronaći savršenstvo koje se ne može narušiti vremenom, jer je nezavisno o njemu. Što vas veže više prošlosti sa nekom osobom to trebate više da živite u sadašnjem trenutku inače ćete biti prisiljeni proživljavati prošlost opet iznova.

Koncentrišite se na svoju unutrašnjost

Izjednačavanje sebe sa fizičkim telom uvek vodi do patnje, jer telo je osuđeno na starenje i smrt. To ne znači da se ne treba brinuti za svoje telo. Telo je snažno, prekrasno, puno života pa možete uživati u njegovim atributima sve dok traju. Također, možete popraviti svoje stanje ishranom i redovnim telesnim vežbanjem.

Ako ne izjednačavate sebe sa svojim telom, kad njegova lepota i snaga nestanu, nećete se osećati nemoćno, niti će to narušiti vaše samopouzdanje ili poimanje svog bića. Doduše, kad vam telo počinje slabiti više ćete se koncentrisati na svoju unutrašnjost koja je uistinu bitna.

Pokušavanjem da budete dobri nećete dostići dobrotu, ali pronalaženjem dobrote koja se već nalazi unutar vas dopustićete da izađe na videlo. Ukoliko je mir to što zaista želite, onda ćete ga uvek odabrati!

Izvor: Mudrac.com