Biblijski citati za umrle: 16 poučnih citata

U ovoj objavi su vam na raspolaganju za čitanje biblijski citati za umrle. Nadamo se da će vas ti duhovni citati iz Biblije natjerati na razmišljanje. Ako vas zanima, pogledajte neke kratke citate o životu.

Biblijski citati za umrle: 16 poučnih citata
Sveto pismo

Najljepši biblijski citati za umrle

I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu. Otkrivenje 21,4

A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. 1. Korinćanima 15,54

Dragocjena je u očima Jahvinim smrt pobožnika njegovih. Psalam 116,15

Da, puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina. 2. Korinćanima 5,8

Nezaboravni citati iz Biblije

Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. 1. Solunjanima 4,13

Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. Ivan 14,3

Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Psalam 23,4

A kad se probudim, k sebi će me dići: iz svoje ću puti tad vidjeti Boga. Job 19,26

Najbolji biblijski citati za umrle

Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo – Gospodinovi smo. Rimljanima 14,8

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ivan 3,16

Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti – utješit ćete se u Jeruzalemu. Izaija 66,13

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Matej 5,4

Još neki lijepi citati iz Svetog pisma

Sam Jahve ide pred tobom; on će s tobom biti; neće te zapustiti niti će te ostaviti. Ne boj se i ne dršći! Ponovljeni zakon 31,8

On liječi one koji su srca skršena i povija rane njihove. Psalam 147,3

I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo? Ivan 11,26

Malaksalo mi tijelo i srce: okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka! Psalam 73,26

Da li vam se sviđaju gore navedeni biblijski citati za umrle? Recite nam u komentarima. Hvala!