Biblijski citati za rođenje djeteta su lijepi citati

U ovoj objavi su vam na raspolaganju za čitanje biblijski citati za rođenje djeteta. Nadamo se da će vam se ti citati svidjeti i da će vam biti od koristi kada budete čestitali nekome tko je dobio prinovu u obitelji. Ako vas zanima, pogledajte neke citate za krštenje.

Biblijski citati za rođenje djeteta su lijepi citati
Poruke i čestitke za rođenje

Najljepši biblijski citati za rođenje djeteta

Čuti da moja djeca po Istini žive! – nema mi veće radosti od toga. Treća Ivanova poslanica 1,4

Nato će im Isus: “Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!” Evanđelje po Mateju 19,14

Evo: sinovi su Jahvin dar, plod utrobe njegova je nagrada. Psalam 127,3

Nezaboravni citati iz Biblije

Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni Svemogućega, reci Jahvi: “Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!” Psalam 91, 1-2

Al’ onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se. Izaija 40, 31

Nato babice odgovore faraonu: “Hebrejke nisu kao egipatske žene. One su životne. Prije nego babica dođe k njima, one već rode.” Izlazak 1,19

Najbolji biblijski citati za rođenje djeteta

Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka svim narodima postavih te. Jeremija 1,5

Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. Filipljanima 4,6

Molila sam za ovo dijete, i Jahve mi je uslišio prošnju kojom sam ga prosila. 1. Samuelova 1,27

Još neki lijepi citati iz Biblije

Kao što ne znaš koji je put vjetru ni kako postaju kosti u utrobi trudne žene, tako ne znaš ni djela Boga koji sve tvori. Propovjednik 11,5

PROČITAJ OVO  Reinkarnacija - duša i prošli životi

Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima. Matej 18,10

Da li vam se sviđaju gore navedeni biblijski citati za rođenje djeteta? Recite nam u komentarima. Hvala!