Nauka dokazala: Psi i deca imaju isti nivo svesti!

Istaknuti neurolog i psiholog Gregori Berns tvrdi da je snimanjem psećih mozgova pomoću MRI metode uspeo da dokaže da su psi prema nivou osećanja i svesti veoma slični maloj deci.

Stručnjaci s Veterinarskog univerziteta u Beču su pak u istraživanju potvrdili ono što su ljubitelji pasa već odavno znali: veza koja se formira između pasa i njihovih vlasnika ima neverovatno mnogo sličnosti s vezom između – roditelja i dece.

Naime, životinje su uglavnom evolutivno pripremljene da se povezuju s pripadnicima svoje vrste, ali je pas, živeći uz čoveka skoro petnaest hiljada godina, počeo da posmatra čoveka kao primarnog socijalnog partnera.

Postoji neka čudna veza između dece i pasa. Deca koja imaju pse mnogo su otpornija na alergije i ređe dobijaju astmu. Istraživanje u Finskoj, koje je obuhvatilo oko 400 novorođenčadi u periodu između 2002. i 2005. godine, pokazalo je da deca koja žive sa psima imaju manje mogućnosti da dobiju infekciju uva, da im se ređe propisuju antibiotici i da su generalno od sve dece iz uzorka, uključujući i onu koja žive s mačkama, najmanje podložna gotovo svim vrstama bolesti.

Postoji neka čudna veza između dece i pasa, i zato se psi nesebično koriste u terapiji dece s posebnim potrebama, a naročito dece s autizmom, koja imaju probleme s koncentracijom i uspostavljanjem interakcije.

Psi takođe pomažu i deci s poremećajima u ponašanju, problemima sa čitanjem i pisanjem, pa su u nekim američkim školama počeli da drže pse u učionicama, što se pokazalo kao odličan potez jer su deca postala mnogo zainteresovanija za školu.

Deca s problemima u čitanju pokazala su značajan napredak kad im je data naizgled luckasta instrukcija − da čitaju svom psu. Nije tajna da psi pomažu u sticanju socijalnih veština, kao i učenju odgovornosti, tako da se deci počev od osnovnoškolskog uzrasta mogu davati jednostavni zadaci u vezi sa psom – da ga nahrane i prošetaju jednom dnevno i tako dalje.

PROČITAJ OVO  Verujete li u ANDjELE?

U psihoterapiji se psi koriste na različite načine, zavisno od uzrasta dece. U najranijem uzrastu obezbeđuju osećaj bezuslovnog prihvatanja, koji je neophodan za stvaranje sigurne i samouverene ličnosti. Prisustvo psa uči decu poverenju, pruža im osećaj da su vredni ljubavi. U terapiji adolescenata pas se može koristiti da bi nakostrešeni tinejdžer malo „spustio gard“ i bio spremniji da podeli svoja osećanja.

Izvor: PetMagazine.rs