Biblijske čestitke za vjenčanje su lijepe čestitke

U ovoj objavi smo za vas pripremili neke biblijske čestitke za vjenčanje. Nadamo se da će vam te čestitke biti od koristi i da će posebno oduševiti mladence. Biblija ili Sveto pismo je zbirka tekstova koje Židovi (Stari zavjet) i kršćani (Stari i Novi zavjet) drže svetima, od Boga nadahnutima i glavnim izvorom svoje vjere. Ako vas zanima, pogledajte neke besplatne rođendanske čestitke.

Biblijske čestitke za vjenčanje su lijepe čestitke
Vjerske čestitke

Najljepše biblijske čestitke za vjenčanje

Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža. (Efežanima 5,33)

Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo. (Postanak 2,24)

Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju. (Efežanima 5,25)

Ne uskraćujte se jedno drugome, osim po dogovoru, povremeno, da se posvetite molitvi pa se opet združite da vas Sotona ne bi napastovao zbog vaše neizdržljivosti. (1 Korinćanima 7,5)

Najbolje čestitke

Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. (Matej 19,6)

Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi. (1 Ivanova 4,18)

Muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte čast kao subaštinicima milosti Života da ne spriječite svojih molitava. (Prva Petrova poslanica 3,7)

A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav. (1. Korinćanima 13,13)

Nezaboravne biblijske čestitke za vjenčanje

Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob. Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina. Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav niti je rijeke potopiti. (Pjesma nad pjesmama 8,6)

Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. (1. Ivanova 4,12)

Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti. (Efežanima 4,32)

pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela. (Hebrejima 10,24)

Da li vam se sviđaju navedene biblijske čestitke za vjenčanje? Recite nam u komentarima. Hvala.