10 Konfučijevih misli koje će promeniti vaš život!

1. “Nikada nemojte nametati drugima ono što ne bi izabrali za sebe.”
Zapamtite i uvek sledite Zlatno pravilo.

2. “Stvarno znanje je znati stepen nečijeg neznanja.”
Neznanje je najveći uzrok patnje. Prosvetljenje je naše oslobođenje.

3. “Čujem i zaboravljam. Vidim i sećam se. Radim i razumem.”
1000 ponavljanja daje odgovore na sva pitanja.

4. “Sve ima lepotu, samo to ne vide svi.”
Morate stvarno da otvorite svoj um da biste videli svu lepotu ovog sveta. Pogledajte svet bistrim očima.

5. “Superioran čovek je svestan pravednosti, inferiorni čovek je svestan prednosti.”
Cilj superiornog čoveka je istina.

6. “Gde god da krenete, idite punim srcem.”
Jako je bitno da budete potpuno posvećeni onome što radite i gde idete.

7. “Naš najveći uspeh nije u tome da nikada ne padnemo, već da ustanemo svaki put kada nam se to desi.”
Svi mi padnemo u nekom trenutku. Pravi neuspeh je samo kad ne uspemo da ustanemo.

8. “Onaj koji nauči, ali ne misli je izgubljen. Onaj koji misli, ali ne nauči je u velikoj opasnosti.”
Možemo naučiti mnogo toga ne samo čitanjem knjiga. Ne zaboravite da mislite kritički.

9. “Onaj koji želi da usavrši svoj rad, mora prvo da naoštri svoj alat.”
I zapamtite, vaš mozak je jedan od najvažnijih alata.

10. “Ako pogledate u svoje srce i ne nađete ništa loše tamo, zašto se onda brinete? Zašto se plašite?”
Ako vaše brige zavise od vas, ne brinite se, rešićete ih. Ako ne zavise od vas, onda brigom nećete ništa promeniti.

Izvor: Mudrac.com