ZAHVALNOST je najkraći put do sreće!

Zahvalnost se može posmatrati i kao aspekt lepote. Onda kada osećate da ste zadovoljni i da vam ništa ne fali, onda osećate zahvalnost. Kada ste nezadovoljni ne možete osećati zahvalnost, jer smatrate da nemate razloga da je osećate.

Kada osećati odredjeni nedostatak onda se u vašem umu javlja potreba za jadikovanjem. A svi oni koji ne znaju kako funkcioniše naš um, ne znaju ni kako da se oslobode toga. S toga, oni uzastopno osećaju neki nedostatak, ne uspevaju da izadju iz tog začaranog kruga.

Isus je jednom rekao: Još više će se dati onima koji imaju, dok će se, onima koji nemaju, oduzeti i to malo što poseduju.

Poenta ove rečenice jeste ta da morate biti zahvalni na svemu što imate u životu. Koliko god da posedujete morate biti zahvalni na tome, jer će se onda stvari okrenuti ka vama, privući ćete još više razloga da budete zahvalni. A kada samo jadikujete i kada osećate nezahvalnost, posložiće se stvari tako da dobijete još razloga za to. Čak će i to malo što imate biti izgubljeno.

Budite zahvalni na svakom danu, na svakom trenutku u svome životu. Umesto da ističete ono što nemate i tome pridajete značaj, ističite ono što imate i budite zahvalni na tome. Nemaština je ništa više sem vašeg stava. Ako imate stav da ste siromašni vi ćete i biti siromašni, jer to je ono na šta obraćate pažnju, i to je ono što vam znači. A svemir će uvek blizu vas stavljati ono što vam znači.

Dakle, promenite svoj stav. Otvorite svoje srce za ljubav, i počnite da verujete u to da Bog, koji je čitavo postojanje stvorio iz ljubavi, i vas stvorio iz ljubavi. Uvek će vam dati ono što želite i što vam je blisko.