Mahatma Gandi – Budi promena koju želiš videti u svetu!

Mahatma Gandi, čovečanstvu za vreme svog života. Specifičnim ga čini to što je bio dijametralno suprotan današnjem poimanju ‘uspešnog političara’ − on je svojem narodu služio, nije se njime (o)koristio. Živeo je ono što je i govorio, a govorio je mudro. Donosimo 10 snažnih mudrosti koje je ostavio za sve nas.

Lepo je poznavati ove fraze i izreke, ali prava se vrednost krije u njihovoj primeni. Inače su to samo reči

1.Budi promena koju želiš videti u svetu.

2.O čemu razmišljaš, to postaneš.

3.Gde ima ljubavi, ima života.

4.Živi kao da ćeš umreti sutra, uči kao da ćeš živeti večno.

5.Tvoje zdravlje je tvoje pravo bogatstvo.

6.Imaj smisla za humor.

7.Tvoj život je tvoja poruka.

8.Akcija izražava prioritete.

9.Naša veličina je u mogućnosti da se preobrazimo.

10.Pronađite sebe u službi drugima.

“Pazite na svoje misli, jer one postaju reči;
Pazite na svoje reči, jer one postaju dela;
Pazite na svoje dela, jer ona postaju navike;
Pazite na svoje navike, jer one postaju karakterom;
Pazite na svoj karakter, jer on postaje vašom sudbinom.”

…Mahatma Gandi

Izvor: ForensicSoul.com