Kako Privući Novac? – Odgovor

Čitanje i fokusiranje treba da traje minimalno 2 minuta. Možete dodati i Vaše rečenice. Preporučujemo da tekst pročitate više puta zaredom u toku dana, jer što duže traje fokusiranje na pozitivne aspekte i kontekste vezane za novac, Vaša realnost će se brže menjati.

„ Ja ______________________(vaše ime i prezime),
ja ______________________(vaše ime i prezime),
Ja ______________________(vaše ime i prezime),
svesno odlučujem da poboljšam pogled na novac, svoja uverenja i vibraciju.
Ako u mojoj podsvesti još uvek postoje uverenja vezana za novac koja su negativna, zahtevam da se ona unište, jer mi ne služe. Ovog trenutka, s obzirom da mi je jasno da od mojih uverenja, reakcija i pogleda na novac, zavisi i moja realnost i iskustva vezana za novac, kreiram nova i podupirem postojeća pozitivna uverenja koja mi služe.

Jedino ja imam moć da uradim to, zato se svesno posvećujem ovom zanimljivom procesu koji će mi doneti iskustva i realnost koju želim. S obzirom na to da je fizička stvarnost sporija i tromija u odnosu na brzinu vibracije i misli, svestan sam činjenice da treba proći izvesno vreme da fizička stvarnost odgovori na moju vibraciju.

Da bih imao fizičko iskustvo koje želim vezano za novac, jedino što moram uraditi je da prvo imam vibraciono iskustvo vezano za novac koje želim, koje će mi doneti i takvo fizičko iskustvo na način koji je za mene najbolji. Uopšte nije bitno na koji će se način fizička realnost reorganizovati da odgovori na moju vibraciju, ja čak ni nemam mogućnost da zaista predvidim to i zato dopuštam da se promena realnosti vezana za novac desi na najbolji način za mene.

Novac je dobar. Novac je fantastičan. Novac je lakoća. Novac je čist. Volim miris novčanica. Tačno mogu da se prisetim kako miriše. Novac je trenutno u ovom svetu Božanska energija, kao i bilo koja druga energija. Ako je Bog (Univerzum, Kreacija) stvorio sve što postoji, onda je stvorio i novac. Novac je sloboda. Novac pada s neba u mnogim situacijama. Novac odlazi na stvari koje želim. Novac mi i ostaje. Novca ima u izobilju. Novca ima i više nego što ga zaista ima, jer kada bi svi ljudi sada otišli u banku da podignu svoj novac sa računa, banke ne bi imale ni polovinu tog novca da isplate. Što znači da je novac postao iluzija i zato ga je lako kreirati. Novac stalno teče u svim smerovima i do novca je zato lako doći.

PROČITAJ OVO  Budite hrabri! Čak i ako niste, pretvarajte se. Ionako niko ne vidi razliku.

Mnogo ljudi ima mnogo novca i ja sada živim takvu vibracionu realnost koja već ovog trenutka počinje da reorganizuje moju fizičku realnost vezanu za novac. To se dešava lagano, ali bez obzira, ja već mogu da osetim kako se i moja fizička realnost menja, popravlja i usklađuje sa mojom vibracijom.

Novac je samo stanje bića i vibracije, zato ja vibriram vibracijom imanja novca. Novac je lepota, mnogo novca je znači mnogo lepote. Novac pruža rasterećenje i mir. Novac je zato ono što biram. Zato ja sada vibracijski imam novac. Novac je sastavni deo izobilja kojeg živim. Novac usrećuje ljude, zato ga imam, jer činim ljude srećnima.

Osećam se mnogo bolje sada kada imam novac.

Ovo vibraciono imanje novca čini me boljom osobom, a i znam da deluje na imanje novca u mojoj fizičkoj realnosti. Ljudima sam bolje društvo sada kada imam novca, zato ga imam i biram ovaj neograničeni vibracioni dotok novca koji puni i moju fizičku realnost. Novac je lep. Novac je spokoj, a ja želim da budem spokojan. Novac je more, a ja volim more. Novac je putovanje, a ja volim putovanja. Novac je dobar osećaj. Novac je moj. Novac mi dolazi iz raznih očekivanih i neočekivanih izvora.

Otvoren sam da novac u moju fizičku realnost uđe na sve načine koji su dobri za mene i na one načine, na koje mogu da pomislim, ali i na one načine kojih se trenutno ne mogu setiti. Novac je moje iskustvo, to ja jesam i neograničen sam.

Sve je divno sada, moje trenutno vibraciono stanje kreira moju realnost koja je ovog trenutka fantastična, prepuna sreće, ljubavi, novca, zdravlja, mira, lepote, uspeha, duhovnog sklada, povezanosti sa Bogom (Univerzumom, Kreacijom), mojom nadsvesti,

PROČITAJ OVO  REIKI - čišćenje prostora od negativne energije. Evo kako:

Višim Ja i svime što postoji. WoW Osećam se neopisivo dobro i svakim udahom još bolje. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala.

Izvor: carolija