Iskoristiti Zakon Privlačenja

Emocije Obavijene Mislima

Povedite računa kakve su vam emocije, jer deluju poput ogledala i dobit ćete povrat koji je indentičan vašim emocijama.

Znači jedan od mnogobrojnih izgovora i sumnji kod nekih osoba – da zakon privlačenja ne dluje je upravo zbog dejstva principa “ogledala”.

Jedno od rešenja je kontrolisati svoje emocije, odnosno kontrolisati naše misli, odluke i akcije. Da bi delovao zakon privljačenja, treba znati da su emocije magnet, a on svojim privlačenjem sjedinjuje naš um i misli sa jedne strane, a ostvarenje želja sa druge strane.

Zakon privlačenja je samo posrednik. Sad uviđate da zakon privlačenja ne bi delovao bez naših emocija. Da sve ovo još malobolje razjasnimo.

Zašto se neke stvari dešavaju, a da to niste hteli?

Odgovor je prost – koristite pogrešan “program”. Usađene misli koje su poduprete angažovanjem naših ustaljenih navika i strahova, još iz detinjstva, tokom niza godina života, upravljaju nama, čak i kad toga mi nismo svesni. Mnoge navike smo naučili i prihvatili od roditelja i okoline, a one su obavijene emocijama, pa otuda i veza emocija – zakon privlačenja. Još jedan od faktora koji doprinosi svemu ovome su i naša uverenja i odluke (o tome neki drugi put, ali je neophodno bilo napomenuti).

Rešenje je da za stvaranje novog cilja trebamo novu misao, koja je obavijena samo pozitivnim emocijama. Bez toga je sve uzalud. Radom na sebi: meditacija (jedan od najboljih alata), afirmacije, Ho’oponopono, tapkanje ili šta vam najviše prija, dovešće do podizanja vaše vibracije, a samim tim do stvarnja pozitivnih misli i emocija.

Nameće se da je ovde ključ rešnja, ipak misao. Tačno, ali pošto je ona ključni faktor i o kojem će se pisati u nekim drugim tekstovima, a zašta je nephodno dosta toga reći, te pošto je usko povezana sa emocijama, koje su mnogima više poznate, odlučili smo se da fokus ovoga teksta budu emocije. Pa tako zbog boljeg razumevanja kako deluju emocije i sam zakon privlačenja stoji podnaslov Emocije Obavijene Mislima.