Citati iz Biblije su sigurno najljepši citati

U ovoj objavi su vam na raspolaganju za čitanje citati iz Biblije. Sigurni smo da će vas ovi biblijski citati oraspoložiti, učvrstiti vašu vjeru u Boga jer je Biblija bez sumnje Božja riječ, najbolja duhovna i povijesna knjiga. Ako vas zanima, pročitajte neke citate o djeci.

Citati iz Biblije su sigurno najljepši citati
Sveto pismo

Najljepši citati iz Biblije

Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski! (Evanđelje po Mateju 5,48)

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. (Evanđelje po Mateju 10,28)

Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. (Evanđelje po Luki 6,37)

Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha. (Evanđelje po Ivanu 8,34)

Nezaboravni biblijski citati

Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. (Evanđelje po Ivanu 14,6)

Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas. (Prva Petrova poslanica 5,7)

Al’ onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se. (Izaija 40,31)

Bijesu dušmana mojih ne predaj me, jer ustadoše na mene svjedoci lažni koji dašću nasiljem. (Psalam 27,12)

Duhovni citati iz Biblije

Ljubav moja sa svima vama u Kristu Isusu! (Prva poslanica Korinćanima 16,24)

Prijatelj ljubi u svako vrijeme, a u nevolji i bratom postaje. (Mudre izreke 17,17)

Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. (Poslanica Rimljanima 8,28)

Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat! (Prva poslanica Korinćanima 13,12)

Korisni biblijski citati

Dobrota Jahvina nije nestala, milosrđe njegovo nije presušilo. Oni se obnavljaju svako jutro: tvoja je vjernost velika! (Tužaljke 3: 22,23)

Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem i u njemu se nađem – ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj. (Poslanica Filipljanima 3: 7-9)

Ohrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte prédati pred njima. Ta sâm Jahve, Bog tvoj, ide s tobom; neće te zapustiti niti će te ostaviti. (Ponovljeni zakon 31,6)

Samo budi odvažan i hrabar da sve učiniš vjerno prema naredbama koje ti je dao Mojsije, sluga moj. Ne skreći od toga ni desno ni lijevo da bi ti bilo sretno sve što poduzmeš. (Jošua 1,7)

Da li vam se sviđaju gore navedeni izabrani citati iz Biblije? Recite nam u komentarima. Hvala!